Vad betyder Antiintellektualism?

Antiintellektualism, uppfattning som omfattar en misstro på människors möjlighet att med förståndets hjälp finna lösningar på teoretiska och praktiska problem utan istället betonar betydelsen av vilja och känsla, klassursprung, ras, drifter, instinkter och i vissa fall religion. Antiintellektualism var ett framträdande drag i bland annat primitivism, populism, leninism, stalinism, maois.. Läs vidar på Wikipedia

uppfattning som ifrågasätter förnuftets och utbildningens betydelse och i stället hävdar betydelsen av tro, vilja och känsla || -en

Synonym till Antiintellektualism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Satanist, Grift, Anabaptistisk, Atoxisk, Veck, Palissad, Uppladdad