Vad betyder Antiguan?

person från ön Antigua eller staten Antigua och Barbuda i Västindien || -en; -er

Synonym till Antiguan?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Yrkessyster, Generad, Opinionsbildare, Approbabel, Apart, Glissando, Mack