Vad betyder Antifoni?

kyrklig växelsång mellan två enstämmiga körer || -n; -er

Synonym till Antifoni?

(kyrkl.) växelsång


Läs mer om "Antifoni" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Avgiftstabell, Periferisk, Morron, Objekt, Kabinettssekreterare, Rakt, Kikuyu