Vad betyder Antifoni?

kyrklig växelsång mellan två enstämmiga körer || -n; -er

Synonym till Antifoni?

(kyrkl.) växelsång


Läs mer om "Antifoni" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tibast, Despot, Sagesman, Olycksprofet, Missfall, Privat, Seltersvatten