Vad betyder Antifoni?

kyrklig växelsång mellan två enstämmiga körer || -n; -er

Synonym till Antifoni?

(kyrkl.) växelsång


Läs mer om "Antifoni" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Leuteration, Initial, Skiftesrik, Sammanvigande, Brunch, Provning, Grundkapital