Vad betyder Antenn?

Denna artikel handlar om elektromagnetiska antenner. Se känselspröt för djurs antenner. En antenn för mottagning av radiosignaler är en elektrisk ledning eller annan anordning av elektriskt ledande material där elektromagnetiska vågor, som finns i omgivningen, inducerar en växelström. Den växelströmmen kan matas vidare via en antennledning till en radiomottagare. En sändarantenn funge.. Läs vidar på Wikipedia

anordning som sänder ut eller tar emot radiovågorkänselspröt eller luktorgan hos bland annat insekter och kräftor || -en; -er

Synonym till Antenn?


1. centralantenn, TV-antenn, radioantenn, parabolantenn, parabol; mast
2. känselspröt, spröt, tentakel


Läs mer om "Antenn" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Quaestor, Grovarbete, Kopiepapper, Skridskosegling, Osagd, Fromhet, Civil