Vad betyder Antemensale?

Antemensale är en målad eller skulpterad, ofta förgylld, skiva av trä eller metall som täcker altarets framsida i en kyrka. Antemensalet ersattes under medeltiden av ett antependium. == Broddetorpsantemensalet == Broddetorpsantemensalet, från Broddetorps kyrka, utställd på den permanenta utställningen om medeltida kyrkokonst, Historiska museet i Stockholm. == Se även == Kyrklig inter.. Läs vidar på Wikipedia

dekorerad beklädnad av trä eller metall på altarbordets framsida || -t; -r

Synonym till Antemensale?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kria, Elva, Persimon, Irredentism, Missne, Gubbrock, Artnamn