Vad betyder Ante-?

(latin förled) före-: antedatera, antependium

Synonym till Ante-?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Ljusknapp, Matchledare, Episkopal, Blind, Nattis, Makeover, Nervsvaghet