Vad betyder Antaglig?

trolig; antagbar || -t; -are

Synonym till Antaglig?

trolig, sannolik, rimlig, plausibel, tänkbar; möjlig att anta, antagbar, godtagbar, acceptabel


Slumpvalda ord:

Hopgyttra, Amoroso, Nudda, Klerikal, Tamget, Upplevas, Socialantropologi