Vad betyder Antagande?

det att bli antagen; förmodan, hypotes || -t; -n

Synonym till Antagande?


1. anställande; mottagande; godkännande
2. förmodan, hypotes, gissning, teori, mening, förmenande, tro, tes, tanke; förutsättning, postulat


Läs mer om "Antagande" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Knarket, Inreglering, Approbabel, Overklig, Segelskuta, Avsmakning, Klubbstol