Vad betyder Ansvarsmuseum?

Ett ansvarsmuseum var i Sverige fram till 2009 en statlig museimyndighet eller annat centralt museum som hade ett särskilt statligt uppdrag för samordning och samverkan inom sitt ämnesområde. Sveriges riksdag beslöt 1986 utpeka fem museimyndigheter eller centrala museer som ansvarsmuseer: Folkens museum - Etnografiska museet Naturhistoriska riksmuseet Nordiska museet Statens historiska museer.. Läs vidar på Wikipedia

museum som har ansvar för ett visst sakområde i hela landet (till exempel. Moderna museet i Stockholm för nutida konst)

Synonym till Ansvarsmuseum?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Revers, Bifall, Hackig, Sambal, Rollator, Skojsamt, Gulasch