Vad betyder Ansvarsfrihet?

Ansvarsfrihet är ett juridiskt begrepp inom lagstiftningen för juridiska personer (organisationer). Normalt beviljas de ansvariga på årsmöte eller bolagsstämma ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden. Detta påverkar föreningens eller företagets rätt att stämma personerna för hur de skött sina uppdrag. == Ansvarsfrihet i aktiebolag == Beslut om ansvarsfrihet för styrelsel.. Läs vidar på Wikipedia

bevilja ansvarsfrihet (vid årsmöte i bolag, förening) godkänna styrelsens förvaltning under den gångna förvaltningsperioden

Synonym till Ansvarsfrihet?

decharge, ansvarsbefrielse


Läs mer om "Ansvarsfrihet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Likasinnad, Sirocco, Skrovlighet, Utkastare, Vimba, Cylinder, Leka