Vad betyder Ansvarig?

som har ansvar; ansvarig utgivare person som har tillstånd att ge ut tidning och som ensam har det juridiska ansvaret för innehållet || -t

Synonym till Ansvarig?

som tar ansvar, betrodd, vederhäftig; orsak till; åtalbar


Slumpvalda ord:

Huvudnyckel, Gormande, Frisiska, Vingslag, Diskordant, Visselsignal, Bordsvatten