Vad betyder Ansvara?

ansvara för, ha ansvar för, garantera, svara för || -de

Synonym till Ansvara?

ha ansvar (för), ta ansvar (för), stå till svars (för), svara (för), garantera, umgälla


Slumpvalda ord:

Gallstekel, Historism, Prydande, Heroinist, Gratis, Bransch, Vidjesmal