Vad betyder Ansvara?

ansvara för, ha ansvar för, garantera, svara för || -de

Synonym till Ansvara?

ha ansvar (för), ta ansvar (för), stå till svars (för), svara (för), garantera, umgälla


Slumpvalda ord:

Restriktion, Korso, Strikt, Snidad, Behagfull, Lekt, Evenk