Vad betyder Ansvar?

Ansvar är ett ord med flera betydelser: Moraliskt ansvar, moralfilosofiskt begrepp Kollektivt ansvar, teorin att ett flertal individer kan vara ansvariga i egenskap av grupp Ansvarsfullhet, en personlig dygd som innebär att man tar sitt ansvar En uppgift som är så väldefinierad att det kan bli sanktion om inte uppgiften utförs Försäkringsbolaget Ansvar Solidariskt ansvar, ett begrepp i civ.. Läs vidar på Wikipedia

skyldighet att stå till svars, skyldighet att ta till exempel de rättsliga eller ekonomiska följderna av något; straff (påföljd); uppsikt och kontroll (med eller utan egen arbetsinsats): vem har ansvar för städningen hos er? || -et

Synonym till Ansvar?

skyldighet, skuld, ansvarighet; straff, laga påföljd


Läs mer om "Ansvar" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Fullt, Stinn, Gehenna, Tjuder, Kuggning, Uppvaktad, Trugande