Vad betyder Anstucken?

smittad, påverkad: anstucken av revolutionära tänkesätt || -stucket

Synonym till Anstucken?

smittad, angripen, påverkad


Slumpvalda ord:

Desperat, Svassig, Bilvrak, Visceral, Emendation, Totem, Brodera