Vad betyder Anstucken?

smittad, påverkad: anstucken av revolutionära tänkesätt || -stucket

Synonym till Anstucken?

smittad, angripen, påverkad


Slumpvalda ord:

Andraga, Svale, Likgiltigheter, Menuett, Omkastare, Heja, Skoskav