Vad betyder Anstucken?

smittad, påverkad: anstucken av revolutionära tänkesätt || -stucket

Synonym till Anstucken?

smittad, angripen, påverkad


Slumpvalda ord:

Helsike, Inrapportering, Vitplister, Barbarisk, Limitation, Sekel, Feging