Vad betyder Anstalt?

Ordet anstalt används för olika vård- och skolinrättningar. I Sverige är ordet i denna betydelse numera oftast liktydigt med fängelse, fångvårdsanstalt och kriminalvårdsanstalt, medan det i Finland fortfarande allmänt används om vårdinrättningar. Även i Sverige fanns tidigare till exempel vanföreanstalt. En anstalt kan också vara en myndighet, ofta med en väl avgränsad uppgift. .. Läs vidar på Wikipedia

inrättning, institution: vårdanstalt anstalter åtgärder, förberedelser || -en; -er

Synonym till Anstalt?


1. inrättning, institution, anläggning, institut, etablissemang; vårdanstalt, vårdinstitution, vårdhem, hem
2. anstalter förberedelser, anordningar, åtgärder, arrangemang


Läs mer om "Anstalt" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Svarare, Viggare, Runologi, Marketenteri, Magnetisk, Sur, Tvekluven