Vad betyder Ansning?

det att ansa || -en; -ar

Synonym till Ansning?

se ans


Slumpvalda ord:

Sch, Liturgisk, Toto, Paulinsk, Tacksamhetsskrivelse, Regim, Pacificera