Vad betyder Anskaffning?

Se anskaffa

Synonym till Anskaffning?

förvärv, ackvisition; anskaffande, förvärvande, tillhandahållande


Slumpvalda ord:

Periferi, Gardinkappa, Lantis, Semesterby, Resurs, Solipsistisk, Halvsur