Vad betyder Anskaffa?

skaffa (fram), skaffa sig

Synonym till Anskaffa?

skaffa fram, skaffa, förskaffa, söka få tag i, uppbringa, ackvirera, köpa, förvärva, värva, komma över, lägga sig till med; tillhandahålla, förse, furnera


Slumpvalda ord:

Svartbroder, Tilltagande, Riksdagsordningen, Kormoran, Lungsiktig, Trumeld, Mallgroda