Vad betyder Ansiktsblindhet?

prosopagnosi oförmåga att känna igen människor på utseendet (även sådana som man träffat många gånger)

Synonym till Ansiktsblindhet?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kopiering, Kriminalregister, Stigare, Simshyvel, Tillstymmelse, Ljudlig, Mo