Vad betyder Anseende?

aktning, rykte; hänsyn: utan anseende till person (alla behandlas lika); i anseende till med hänsyn till || -t

Synonym till Anseende?


1. rykte, aktning, renommé, goodwill, ställning, prestige, position, status, reputation
2. hänsyn, hänsynstagande


Slumpvalda ord:

Tillsist, Besikta, Kretsa, Lagringsmedium, Oavsett, Avseende, Flygande