Vad betyder Anpassning?

det att anpassa (sig); (biologisk term) egenskap (speciellt ärftlig) som gör en individ speciellt lämpad för sina levnadsförhållanden || -en; -ar

Synonym till Anpassning?

tillvänjning, tillpassning, jämkning, inordning, acklimatisering, integration, omställning, ackommodation, adaptation


Läs mer om "Anpassning" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Stridsvagnar, Eskortflicka, Penningstreck, Missroman, Hopkrafsad, Uppfostringsbar, Tema