Vad betyder Anpassling?

anpasslig person, medlöpare || -en; -ar

Synonym till Anpassling?

medlöpare, opportunist, streber, kameleont, vindflöjel, jasägare


Slumpvalda ord:

Infoga, Seglarsko, Avskilja, Tigrerad, Ansenlig, Pensling, Grammofonskiva