Vad betyder Anorektiker?

Anorektiker kan vara en person som lider av Anorexia nervosa, självsvältsjukdom Anorexi, aptitlöshet.. Läs vidar på Wikipedia

person som lider av anorexi || -n; pl. =

Synonym till Anorektiker?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Trygg, Burgare, Pyramidformig, Flexifuel, Fredspipa, Gammakamera, Kontenta