Vad betyder Anonymitet?

Anonymitet (från gr. ανωνυμία sv. "Utan namn", från början "Utan lag") innebär att den personliga identiteten eller annan identifieringsinformation om personen inte är känd för någon (till exempel då det gäller äldre verk) eller bara för ett fåtal. Då en upphovsman är anonym och det också saknas pseudonym används ofta termen N.N. istället för namnet. Ordet anonym använd.. Läs vidar på Wikipedia

det att vara anonym || -en

Synonym till Anonymitet?


1. namnlöshet, frånvaro av namn
2. avsaknad av kännetecken, obemärkthet; känsla av främlingskap


Läs mer om "Anonymitet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Assurans, Grepe, Ekvecklare, Feghet, Blockad, Hadron, Medicinboll