Vad betyder Anonym?

utan (författar)namn; (som vill vara) okänd || -t

Synonym till Anonym?


1. icke namngiven, utan uppgivet namn, namnlös, okänd, onämnd, hemlig; osignerad, utan underskrift
2. opersonlig, omärklig, oigenkänd, obemärkt


Läs mer om "Anonym" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Penisattrapp, Simmande, Skipper, Gullranka, Visit, Glossarium, Klassicistisk