Vad betyder Anomi?

Anomi betecknar ett socialt tillstånd i vilket ett kollektivs gängse normer och värden (som kan vara religiösa, sociala eller moraliska) är ifrågasatta och därmed på väg att avta i styrka. Inom sociologin introducerades termen av Émile Durkheim (1858-1917) . Enligt Durkheim mår individer bäst i miljöer där det finns klara normer som styr handlingar: individer som styrs av få eller t.. Läs vidar på Wikipedia

avsaknad av regler och normer i ett samhälle || -n

Synonym till Anomi?

normlöshet, regellöshet, laglöshet


Läs mer om "Anomi" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sapp, Obruten, Meder, Stor, Woofer, Pigdebatt, Betvingande