Vad betyder Anomali?

En anomali är en avvikelse från det normala. == Vetenskapsteori == Anomali kan inom vetenskapsteorin ses som ett faktum som strider mot ett paradigm, det vill säga strider mot en allmänt accepterad teori eller världsuppfattning. Att ändra på teorin för att ta bort en anomali som inte passar in är inte alltid möjligt utan att det leder till att nya anomalier uppstår. För att lösa en .. Läs vidar på Wikipedia

avvikelse (från det normala), oregelbundenhet; abnormitet || -n; -er

Synonym till Anomali?

avvikelse, oregelbundenhet, inkongruens, undantag, motsägelse, orimlighet; abnormitet, rubbning


Läs mer om "Anomali" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Perfektiv, Gallium, Tyst, Andrake, Glassjuka, Geist, Bunt