Vad betyder Annotera?

göra anteckningar; annoterad bibliografi bokförteckning (inom visst område) med kommentar till böckerna || -de

Synonym till Annotera?

anteckna, göra anteckningar, skriva ned, notera


Slumpvalda ord:

Spelteori, Oskuld, Konstans, Borrmaskin, Missbildad, Konjugera, Insinuera