Vad betyder Annorlunda?

på annat sätt, olika

Synonym till Annorlunda?


adj.
olik, ovanlig, avvikande, särpräglad, egen, apart, olikartad

adv.
annat sätt, annorledes, annat, olika, olikartat, avvikande, inte på samma sätt


Slumpvalda ord:

Avkyld, Full, Hopkedja, Utandningsljud, Egalt, Barnbarn, Symfoniorkester