Vad betyder Annihilera?

förinta || -de

Synonym till Annihilera?

förinta, tillintetgöra, utradera, förstöra


Slumpvalda ord:

Utbrott, Knottrig, Moderlivet, Styvnad, Reflexlampa, Adventism, Folkfront