Vad betyder Annihilation?

Annihilation uppstår när en partikel möter en antipartikel, och materia transformeras till energi i någon form. Annihilation (latin - annihilatio: förintelse) inom fysiken avser processer där en subatomär partikel kolliderar med sin antipartikel och förintas. Den totala energin som frigörs då (den massekvivalenta energin plus partiklarnas rörelseenergi) omvandlas direkt till elektromagn.. Läs vidar på Wikipedia

förintelse || -en; -er

Synonym till Annihilation?

fullständig förintelse, utradering, tillintetgörelse


Läs mer om "Annihilation" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Handfri, Kluns, Segerrik, Reklam, Polokrage, Crawl, Chilensk