Vad betyder Annektera?

ta i besittning (med våld) || -de

Synonym till Annektera?

lägga beslag på, införliva, inkorporera, ta i besittning, slå under sig, tillägna sig, erövra


Läs mer om "Annektera" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Rytmisk, Romsk, Diskriminerad, Tjocka, Detonik, Kartager, Strabism