Vad betyder Annaler?

Annaler eller årböcker (försvenskning av latinets annalia) betecknar en typ av historiska källskrifter som berättar om viktiga händelser i kronologisk följd, vanligen i form av mycket korthuggna notiser som alltid inleds med en tidsangivelse och är skrivna på latin. I nordisk, särskilt svensk, forskning har man från textkritiska utgångspunkter gjort en åtskillnad mellan annalerna och .. Läs vidar på Wikipedia

(pluralis) årsböcker, förteckning i tidsföljd över inträffade händelser; historia

Synonym till Annaler?

(pl.) årsböcker, årsberättelser, årskrönikor; historia, krönika, hävder


Läs mer om "Annaler" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tuvaluansk, Lasera, Elasticitet, Sybarit, Restaurangvagn, Dyrka, Gala