Vad betyder Anmaning?

uppmaning || -en; -ar

Synonym till Anmaning?

uppmaning, begäran, fordran, uppfordran, tillsägelse


Slumpvalda ord:

Sittrum, Densitetsapparat, Fullkomna, Motett, Daktylisk, Snedvrida, Rinit