Vad betyder Anmana?

uppmana, bestämt tillråda

Synonym till Anmana?

uppmana, uppfordra, bestämt tillråda, rikta uppmaning till, söka förmå, påstöta


Slumpvalda ord:

Changera, Forcering, Underkurs, Allena, Modesti, Ramstark, Buse