Vad betyder Anmana?

uppmana, bestämt tillråda

Synonym till Anmana?

uppmana, uppfordra, bestämt tillråda, rikta uppmaning till, söka förmå, påstöta


Slumpvalda ord:

Knal, Lungsjuk, Millibar, Kringelkrokar, Silkesmask, Mutera, Katalepsi