Vad betyder Anmana?

uppmana, bestämt tillråda

Synonym till Anmana?

uppmana, uppfordra, bestämt tillråda, rikta uppmaning till, söka förmå, påstöta


Slumpvalda ord:

Finkalibrig, Sankmark, Fyllis, Dokument, Doft, Bondeklass, Twittra