Vad betyder Anledning?

orsak, skäl, motiv; på förekommen anledning på grund av något som har inträffat; med anledning av på grund av, eftersom ... || -en; -ar

Synonym till Anledning?

skäl, orsak, grund, motiv, fog, stöd, argument, bevekelsegrund, förevändning; med anledning avgrund av, eftersom


Slumpvalda ord:

Metamorf, Sidovagn, Demokrati, Lev, Snattare, Kollisionskurs, Labyrintartad