Vad betyder Anknytning?

Anknytning är ett begrepp som kan förekomma i flera sammanhang: För den teletekniska termen, se anknytning (telefoni). För den psykologiska termen, se anknytningsteori... Läs vidar på Wikipedia

det man anknyter till; förbindelser, sambandtelefonapparat ansluten till en annan apparat eller till en telefonväxel || -en; -ar

Synonym till Anknytning?


1. anslutning, förbindelse, samband; telefonkoppling
2. utgångspunkt, anledning; association


Läs mer om "Anknytning" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Faghag, Kommatering, Skaparanda, Orenande, Syrabehandla, Nedteckna, Minnesglapp