Vad betyder Anknyta?

förbinda, foga; anknyta till utgå från (i tal eller skrift)

Synonym till Anknyta?


1. sammanbinda, förena, koppla samman, sammankoppla, förbinda, foga, ansluta
2. anknyta till utgå från, referera till, ansluta till, gå tillbaka till


Slumpvalda ord:

Rodnande, Tango, Lagvigd, Bona, Azerisk, Yrke, Friskhet