Vad betyder Anklang?

bifall, gynnsamt mottagande: vinna eller väcka anklang || -en; -er

Synonym till Anklang?

bifall, positivt intresse, välvilligt mottagande, genklang; återklang, eko


Slumpvalda ord:

Formplattor, Goth, Uppsamlande, Dryckjom, Hypotax, Slinder, Stuert