Vad betyder Anklagare?

person som anklagar (ej som yrkestitel, jämför åklagare) || -n; pl. = best. pl. -arna

Synonym till Anklagare?

anklagande person; beskyllare, klandrare; åklagare; djävulen


Slumpvalda ord:

Monovalent, Skattetryck, Ball, Knog, Pullover, Fudge, Ordning