Vad betyder Anklaga?

beskylla, klandra; åtala || -de

Synonym till Anklaga?

beskylla, förebrå, klandra, tillvita, ge skulden, utpeka, ange; åtala, åklaga, sakföra, stämma


Slumpvalda ord:

Atonalitet, Plombera, Talekonst, Eten, Kettla, Tokeri, Expansionistisk