Vad betyder Ankare?

Ett ankare är en anordning på fartyg, båtar, pontoner, bojar med mera för tillfällig eller permanent fästning i botten. == Ankartyper == Bojankare Drivankare Stockankare är klassiskt från segelfartygseran. Patentankare är en ankartyp som hänger i fören på fartyg. Paraplydragg Pilotankare Plogankare Rocna-ankare Skålankare användes förr på fyrskepp. Tallriksankare eller Blyplätt .. Läs vidar på Wikipedia

redskap som från ett fartyg sänks ner till botten och håller fartyget på plats; anordning av järn, eller stål som håller ihop byggnadsdelar; en del av en elektrisk maskin (eller en magnetisk krets); en detalj i ett ur; (bildlig betydelse) stadig och pålitlig person, fast stöd, 'klippa' || -t; pl. = el. -n, best. pl. ankarna
liter || -n el. -t; pl. = el. -n, best. pl. -arna

Synonym till Ankare?

ibl. ankar
1. förankring, förtöjning, dragg, fäste; fast stöd, klippa, hållpunkt, trygghet; pålitlig person, trygghetsgarant, stöttepelare, klippa; nyhetsankare, ankarman, programledare; ligga för ankar vila sig, ta det lugnt
2. krampa, ankarjärn
3. rotor, induktor
4. laggkärl, tunna


Läs mer om "Ankare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Odryg, Ramlag, Komplexitet, Kvartsur, Repa, Ini, Mantalsskrivning