Vad betyder Anka?

Ankor är den domesticerade formen av gräsänder. Ett undantag är den tama myskankan som härstammar från den vilda myskanden. Ankor föds upp för köttets eller äggens skull. Hanen kallas andrake, drake, andrik eller ankbonde, honan oftast bara anka och ungarna ankungar eller ällingar. Ankor har platta simfötter. Ankor har oftast en orange näbb. Näbbarna är utvecklade för att kunna and.. Läs vidar på Wikipedia

en tam form av gräsandtidningsanka falsk uppgift i pressen || -n; ankor

Synonym till Anka?


1. tam gräsand, tamand, and
2. tidningsanka, falsk tidningsuppgift, rötmånadshistoria, bluff, båg, skröna


Läs mer om "Anka" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Typbesiktning, Gryn, Epigon, Bakrusig, Flexion, Tentera, Fonetik