Vad betyder Animositet?

ovilja, fiendskap || -en

Synonym till Animositet?

hätskhet, ovilja, förbittring, fientlighet, fiendskap, agg, motvilja, antipati


Slumpvalda ord:

Bildrift, Fortuna, Matservis, Agapantus, Telexa, Rundbyggnad, Verklighetsbetonad