Vad betyder Animositet?

ovilja, fiendskap || -en

Synonym till Animositet?

hätskhet, ovilja, förbittring, fientlighet, fiendskap, agg, motvilja, antipati


Slumpvalda ord:

Ohulpen, Schejk, Bu, Blomkalk, Inombordsmotor, Bultpistol, Maoist