Vad betyder Animism?

Animism är ett begrepp inom teologin som betecknar en religiös uppfattning enligt vilken naturen är besjälad, man tror exempelvis att det finns en ande i varje träd eller vattendrag. Begreppet kommer från grekiska ἄνεμος "vind, andedräkt", och det latinska animus. == Religion == Det finns inte någon enskild religion som kallas animism, utan det som presenterar sig som en religion .. Läs vidar på Wikipedia

tro på att både människan och tingen har själar || -en

Synonym till Animism?

tronaturbesjälning, tro på föremåls besjälning


Läs mer om "Animism" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Avlasta, Kompars, Spegelbild, Harang, Taskig, Pubertet, Reumatism