Vad betyder Anilin?

Anilin är en kemisk förening med formeln C6H5NH2. Ämnet är en färglös, mycket giftig och illaluktande olja. == Historia == Anilin framställdes första gången av den tyske kemisten Otto Unverdorben år 1826 genom destillering av naturligt indigo. År 1834 lyckades Friedlieb Ferdinand Runge utvinna "kyanol" eller "blåolja" ur stenkolstjära. Även Nikolaj Zinin lyckades 1842 framställa .. Läs vidar på Wikipedia

ett ämne som är råvara bland annat för färgämnen || -en el. -et

Synonym till Anilin?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kristdemokratisk, Terylen, Kronvittne, Statering, Uppodla, Lumbalpunktion, Grunda