Vad betyder Anhydrid?

En anhydrid är en oxid av ett icke-metalliskt grundämne eller en organisk grupp, som kan bilda en syra med vatten, och en syra kan bilda en anhydrid genom en kondensationsreaktion. Exempelvis bildas svavelsyra då svaveltrioxid (anhydrid) sätts till vatten. I den organiska kemin bildas anhydrider av två karboxylsyror som binds samman vid bildandet av vatten (en kondensationsreaktion): 2 CH3COO.. Läs vidar på Wikipedia

kemisk förening bildad ur en annan förening genom förlust av en eller flera vattenmolekyler || -en; -er

Synonym till Anhydrid?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Gnava, Handling, Festminglare, Broskmatrix, Lusta, Mossagat, Myndighetsorder