Vad betyder Anhopning?

Se anhopa

Synonym till Anhopning?

koncentration, stor mängd, samling, gytter, stockning, hopklumpning, avlagring, ackumulation


Slumpvalda ord:

Designa, Rotfast, Befordring, Skyddshuv, Eldorado, Halskant, Raid