Vad betyder Anhopning?

Se anhopa

Synonym till Anhopning?

koncentration, stor mängd, samling, gytter, stockning, hopklumpning, avlagring, ackumulation


Slumpvalda ord:

Sponsra, Godtaga, Deputerad, Uppgivelse, Broiler, Sinkadus, Naturalist