Vad betyder Anhopa?

samla (på ett ställe)

Synonym till Anhopa?

samla till ett ställe, samla ihop, samla, hopa, stapla, läggahög, ackumulera


Slumpvalda ord:

Otvivelaktigt, Pillemarisk, Oense, Smiska, Subskribera, Senat, Boskap