Vad betyder Anhalt?

Anhalt, är en region i mellersta Tyskland kring floderna Elbe, Mulde och Saale, öster om Harz. Åren 1863-1918 var det ett hertigdöme. Den siste hertigen var Joachim Ernst av Anhalt, som tillhörde fursteätten Askanien. Fram till 1945 var Anhalt ett förbundsland i det Tyska riket men numera ingår Anhalt i Sachsen-Anhalt. == Geografi och näringsliv == Största delen är slättland; bara i .. Läs vidar på Wikipedia

plats som man stannar till vid på resa, etappmålhållplats, liten station || -en; -er

Synonym till Anhalt?

hållplats, station, plats för uppehåll, stoppställe


Läs mer om "Anhalt" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Spackel, Skolstyrelse, Estimera, Helnykterist, Drabba, Sexualisera, Skadeinsekt